Amazon đưa AI vào công nghệ nhận dạng ký tự quang học

Amazon đưa AI vào công nghệ nhận dạng ký tự quang học

Công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) vừa có một bước tiến mới với ứng dụng Textract. OCR là một thuật ngữ khá quen thuộc được viết tắt từ cụm từ Optical Character Recognitio, tạm dịch là nhận dạng ký tự bằng quang học. Đây là công nghệ được áp dụng để “đọc” nội dung trên một file ảnh thành định dạng văn bản số.