6 lý do AI sẽ bùng nổ trong năm 2019

6 lý do AI sẽ bùng nổ trong năm 2019

Mặc dù trong năm nay, AI là chủ đề phổ biến trong công nghệ, nhưng việc triển khai ở các doanh nghiệp vẫn còn ở giai đoạn đầu. Sang năm 2019, AI được dự đoán sẽ phát triển mạnh với 6 lý do dưới đây.