Trung Quốc công bố hệ thống nhận dạng từ dáng đi, bịt mặt vẫn không thoát

Trung Quốc công bố hệ thống nhận dạng từ dáng đi, bịt mặt vẫn không thoát

VietTimes -- Ngày 2/7, một công ty trực thuộc Viện Nghiên cứu Tự động hóa, Viện Khoa học Trung Quốc đã công bố hệ thống kết nối nhận dạng dáng đi đầu tiên trên thế giới, có thể bù đắp thiếu sót hệ thống giám sát khi khuôn mặt đối tượng bị che nên không thể xác định chính xác. Đây được coi là thành tựu lớn trong việc áp dụng công nghệ vào việc nhận dạng.