Nhà văn Sơn Tùng: “Người trí mệnh” trong mắt Tướng Giáp

Nhà văn Sơn Tùng: “Người trí mệnh” trong mắt Tướng Giáp

VietTimes -- Trong số những nhà văn Việt Nam Sơn Tùng là một trường hợp đặc biệt. Ông đặc biệt không chỉ bởi là nhà văn duy nhất cho đến nay được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, mà bởi ông thực sự là “người có trí mệnh” - như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho ông.