Những dự án BT tại Bắc Giang do Công ty Đại Hoàng Sơn thực hiện

Những dự án BT tại Bắc Giang do Công ty Đại Hoàng Sơn thực hiện

VietTimes -- Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn đã xây Nhà khách tỉnh Bắc Giang theo hợp đồng đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao), được trả phần lớn đất làm shophouse, Trung tâm tổ chức sự kiện. Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã đề xuất với tỉnh Bắc Giang được thực hiện dự án khác cũng theo hình thức hợp đồng BT.
Bắc Giang: tỉnh “xẻ” đất Nhà khách UBND cho doanh nghiệp xây Shophouse

Bắc Giang: tỉnh “xẻ” đất Nhà khách UBND cho doanh nghiệp xây Shophouse

VietTimes -- UBND tỉnh Bắc Giang thu hồi 17.588m2 đất Nhà khách tỉnh, nhưng chỉ dành 5.261m2 để xây dựng Nhà khách mới theo hợp đồng BT. Còn lại giao 6.568m2 cho Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn chuyển mục đích sử dụng đất làm shophuse, xây Trung tâm tổ chức sự kiện, và 5.759m2 xây dựng hạ tầng kỹ thuật.