Bóng Vimedimex ở Thinhliet CI

Bóng Vimedimex ở Thinhliet CI

VietTimes – Bán sạch quyền mua để thu về chưa tới 1 tỉ đồng, sau khi CTCP Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt (Thinhliet CI) tăng vốn, tỉ lệ sở hữu của UDIC giảm mạnh từ 39% xuống chỉ còn 13% vốn điều lệ.