4 Thứ trưởng nghỉ hưu từ ngày 1/2/2018

4 Thứ trưởng nghỉ hưu từ ngày 1/2/2018

VIetTimes -- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các Quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/2/2018 đối với một số cán bộ do Chính phủ quản lý. Trong đó có 4 Thứ trưởng và 1 Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.