Bổ nhiệm hai Tân thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bổ nhiệm hai Tân thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Vũ, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao, làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và và ông Lê Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã  hội.