Có phải Be chuẩn bị rời khỏi thị trường đặt xe công nghệ?

Có phải Be chuẩn bị rời khỏi thị trường đặt xe công nghệ?

VietTimes -- Trước thông tin rộ lên chiều tối nay (26/12) rằng ứng dụng đặt xe be có nhiều thay đổi căn cốt và đã gửi thông báo nghỉ việc đến 2/3 lượng nhân viên, trả lời VietTimes, đại diện be lên tiếng bác bỏ và khẳng định đây chỉ là một phần trong kế hoạch điều chỉnh nhân sự để đáp ứng chiến lược phát triển giai đoạn mới.