Apple 'nẫng' nhân viên của đài BBC

Apple 'nẫng' nhân viên của đài BBC

Báo cáo từ Music Business World cho biết, Apple mới thuê thành công một biên tập viên tại đài radio âm nhạc 1Xtra thuộc BCC về để củng cố vị thế của Beats 1 trên thị trường dịch vụ stream nhạc trực tuyến.
Khánh Ly: Người phụ nữ duy nhất Trịnh Công Sơn yêu là mẹ mình

Khánh Ly: Người phụ nữ duy nhất Trịnh Công Sơn yêu là mẹ mình

15 năm đã trôi qua, người nhạc sĩ đã về với cõi tạm, nhưng những nhạc phẩm của ông vẫn còn sống mãi trong đời sống, bởi âm nhạc của ông hướng người nghe tới những điều cao đẹp với những triết lý sống đơn giản “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, “hãy sống tử tế với nhau!”