“Tôi đố các ông rời khỏi Việt Nam”

“Tôi đố các ông rời khỏi Việt Nam”

Tranh luận về tương lai của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam lại được hâm nóng tại cuộc hội thảo có sự tham gia của các doanh nghiệp trong ngành và các chuyên gia kinh tế do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hôm tại Hà Nội.