CapitaLand thâu tóm dự án Đoàn Nguyên Bình Trưng Đông: Nhà đầu tư trung gian lãi lớn?

CapitaLand thâu tóm dự án Đoàn Nguyên Bình Trưng Đông: Nhà đầu tư trung gian lãi lớn?

VietTimes -- Thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh nhà Đoàn Nguyên là việc "bất đắc dĩ" phải làm của Công ty cổ phần Đầu tư  Kinh doanh nhà Khang Điền trước tình cảnh khó khăn năm 2013. Tuy nhiên, chỉ sau 5 năm, giá trị dự án mà Đoàn Nguyên đang nắm giữ đã được "định giá lại" tăng lên gấp nhiều lần.