Đằng sau sự thoái lui của nhóm GTNFoods tại Forimex

Đằng sau sự thoái lui của nhóm GTNFoods tại Forimex

VietTimes -- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Forimex đã đánh dấu bước ngoặt lớn tại doanh nghiệp này. Một mặt, nó giúp “cởi trói” cho nhà đầu tư chiến lược GTNFoods có thể thoái lui trước thời hạn. Mặt khác, cơ cấu HĐQT mới cũng phần nào đem đến những gợi ý về các ông chủ mới của công ty. Khá bất ngờ là danh sách HĐQT mới của Forimex có sự xuất hiện cả những cái tên vốn nổi bật ở các câu chuyện ngoài thương trường... 
Ngày Trần Anh về với Thế giới di động không còn xa

Ngày Trần Anh về với Thế giới di động không còn xa

VietTimes – CTCP Đầu tư Thế giới di động (HSX: MWG) vừa có công bố thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) về Nghị quyết thông qua việc MWG mua cổ phần của CTCP Bán lẻ An Khang và CTCP Thế giới số Trần Anh. Như vậy, MWG đã bước đến những công đoạn cuối cùng trong các thương vụ M&A của mình.