Có nên dùng nhiều biện pháp quản lý mang tính tiền kiểm?
Góp ý Dự thảo Nghị định Luật An ninh mạng:

Có nên dùng nhiều biện pháp quản lý mang tính tiền kiểm?

VietTimes - Nghiên cứu Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) nhận định Dự thảo Nghị định còn đưa ra nhiều biện pháp quản lý mang tính tiền kiểm (thẩm định, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận). Việc này sẽ dẫn đến phát sinh thêm các thủ tục hành chính, làm tăng thêm chi phí cho hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp.