Thủ tướng mong muốn cộng đồng văn nghệ sĩ thực hiện tâm nguyện của Bác: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi“
Lễ trao danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”:

Thủ tướng mong muốn cộng đồng văn nghệ sĩ thực hiện tâm nguyện của Bác: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi“

VietTimes -- Đặt vấn đề về hiện tượng suy thoái văn hóa của một bộ phận xã hội cũng như cán bộ, chạy theo thương mại, giật gân, thậm chí bóp méo lịch sử trong sáng tác và biểu diễn, Thủ tướng mong muốn cộng đồng văn nghệ sĩ Việt Nam thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.