Chính phủ ra nhiều chính sách thúc đẩy phát triển thủy sản

Chính phủ ra nhiều chính sách thúc đẩy phát triển thủy sản

VietTimes -- Ngân sách trung ương đầu tư 100% kinh phí xây dựng các hạng mục thiết yếu của cảng cá loại I, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng; đầu tư 100% kinh phí xây dựng các hạng mục hạ tầng đầu mối vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên;…
Đà Nẵng: Hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép lớn nhất miền Trung

Đà Nẵng: Hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép lớn nhất miền Trung

VietTimes -- Đây là tàu cá vỏ thép lớn nhất miền Trung hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá được thiết kế theo kiểu tàu vỏ thép 1 thân với kết cấu đáy đơn, mạn đơn với chiều dài hơn 41m; rộng 8,2m; chiều cao mạn tàu 3,6m; mớn nước 2,68m; lượng choán nước 575 tấn; trọng tải 350 tấn.