Hoài niệm 30 tháng Tư

Hoài niệm 30 tháng Tư

VietTimes -- 45 năm trước, ngày 30 tháng Tư năm một chín bảy lăm, dân tộc ta đã cắm một mốc son chói lọi vào thời gian lịch sử, để rồi từ đó, mỗi năm ngày 30 tháng Tư đến, lòng người lại bồi hồi xúc động.