Phúc Yên “lên” thành phố thuộc tỉnh

Phúc Yên “lên” thành phố thuộc tỉnh

VietTimes – Nghị quyết về việc thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Đây là thành phố thứ hai thuộc tỉnh Vĩnh Phúc – sau thành phố Vĩnh Yên - được công nhận.