Thư pháp ngày xuân

Thư pháp ngày xuân

“Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tàu giấy đỏ

Trên phố đông người qua.”

(“Ông Đồ” – Vũ Đình Liên)