Cảm biến hoạt động bằng đường có khả năng phát hiện và ngăn ngừa bệnh tật

Cảm biến hoạt động bằng đường có khả năng phát hiện và ngăn ngừa bệnh tật

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Washington đã chế tạo được loại cảm biến cấy ghép hoạt động bằng đường, có khả năng theo dõi tín hiệu sinh học của cơ thể để phát hiện, phòng ngừa và chẩn đoán bệnh. Cảm biến chạy bằng pin nhiên liệu sinh học, khai thác đường glucose từ chất dịch trong cơ thể để hoạt động.