Đà Nẵng “khó nói” về “Tour 0 đồng” ?
Tour “0 đồng” và “góc khuất” khách du lịch Trung Quốc:

Đà Nẵng “khó nói” về “Tour 0 đồng” ?

VietTimes – “Ngành du lịch không thể làm thay các ngành. Khó lắm, Sở Du lịch không có quyền để giám sát chuyện thanh toán, mà Ngân hàng phải trả lời. Còn thất thu thuế thì ngành thuế phải trả lời. Sao bắt ngành Du lịch trả lời. Phải đi hỏi các ngành ấy đi chứ, chúng tôi không làm thay được”- ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng nói.