Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tiếp tục cảnh báo Trung Quốc về Biển Đông

Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tiếp tục cảnh báo Trung Quốc về Biển Đông

Một số quốc gia trên thế giới coi vấn đề tự do hàng hải trên biển Đông là “quyền lợi tự có”, việc áp đặt những cảnh báo “hạn chế” hoàn toàn vô giá trị và đe dọa gây mất ổn định khu vực. Tư lệnh trưởng Hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ) đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhằm vào Trung Quốc.