Doanh thu Vietlott tăng vọt từ khi liên tục có người trúng giải

Doanh thu Vietlott tăng vọt từ khi liên tục có người trúng giải

VietTimes -- Tính đến 30/9/2016, doanh thu bán vé của Vietlott mới đạt 159,245 tỷ đồng nhưng sau khi có khách hàng trúng giải Jackpot ngày 16/10/2016 doanh thu của công ty này đã tăng vọt, tính đến 20/11/2016, doanh thu Vietlott đã đạt 734,416 tỷ đồng. Trong khi đó, Vietlott ước nộp NSNN đến 31/10/2016 chỉ đạt 85,505 tỷ đồng.