Sách điện tử dành cho tín đồ manga

Sách điện tử dành cho tín đồ manga

Viettimes – Thay vì phải bỏ ra một số tiền lớn để mua 18 tập truyện của series “Fist of the North Star”, một giải pháp kinh tế hơn là sắm lấy cho mình một chiếc e-reader tích hợp toàn bộ những nội dung này nhưng với cái giá phải chăng hơn.