Hợp tác tin học và ngôn ngữ học: Chưa bao nhiêu với giáo dục đại học (kỳ 2)

Hợp tác tin học và ngôn ngữ học: Chưa bao nhiêu với giáo dục đại học (kỳ 2)

VietTimes – Tiếp theo bài báo đã đăng về những bước đi đầu tiên của việc cho ra đời những sản phẩm CNTT liên quan đến ngôn ngữ ở Việt Nam, chúng tôi muốn tiếp tục phản ánh đến vấn đề này trong giáo dục đại học. Đã có ý kiến cho rằng vấn đề này bị coi thường với ngành CNTT, còn với ngành ngôn ngữ học thì chưa qua đủ ngưỡng. 
Phát triển CNTT: Không thể coi thường những điều tưởng như đơn giản

Phát triển CNTT: Không thể coi thường những điều tưởng như đơn giản

VietTimes -- Việt Nam đang đặt ra không ít mục tiêu cho phát triển CNTT. Tuy nhiên, không ít thực tế tưởng chừng đơn giản lại dường như bị coi thường. Khi Việt Nam bắt đầu hội nhập quốc tế với việc sử dụng bảng mã Unicode mà font chữ tiếng Việt được chứa đựng trong đó thì phân nửa sinh viên của các trường đại học hàng đầu về CNTT lại dường như không trả lời được về mã dựng sẵn và mã tổ hợp của tiếng Việt trong Unicode.