Lợi ích nhóm nguy cơ đe dọa tồn vong của dân tộc

Lợi ích nhóm nguy cơ đe dọa tồn vong của dân tộc Exclusive

VietTimes -- "Trầm trọng nhất là hoạt động rửa tiền, câu kết lũng đoạn thị trường tiền tệ. Chính sách sử dụng cán bộ méo mó, phát triển nạn chạy chức, chạy quyền, “buôn quan”, “buôn vua”, sắp xếp cán bộ trên cơ sở “quan hệ, tiền tệ, hậu duệ” chứ không sử dụng người có tài đức”, PGS.TS Lê Quốc Lý cảnh báo.