Trước ngày họp Hội nghị Trung ương, Trung Quốc thông báo buộc thôi chức 6 đại biểu Quốc hội

Trước ngày họp Hội nghị Trung ương, Trung Quốc thông báo buộc thôi chức 6 đại biểu Quốc hội

VietTimes -- Tối ngày 26/10, trang web của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc, NPC) đăng thông báo: 6 đại biểu quốc hội do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, gần đây đã bị buộc từ chức đại biểu Quốc hội, trong đó có hai đại biểu NPC do Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) bầu ra. Được biết, sau lần biến động về tư cách đại biểu lần này, NPC chỉ còn lại 2.963 người.