Chỉ thị Bản quyền số vừa được bỏ phiếu tán thành ở châu Âu có điểm gì đặc biệt mà nhiều người chỉ trích là “sẽ bóp chết Internet”?

Chỉ thị Bản quyền số vừa được bỏ phiếu tán thành ở châu Âu có điểm gì đặc biệt mà nhiều người chỉ trích là “sẽ bóp chết Internet”?

VietTimes – Ngày 12/9 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu tán thành một Chỉ thị Bản quyền số gây tranh cãi – một quy định pháp luật ra đời nhằm cập nhật về vấn đề bản quyền cho thời đại Internet. Rất ít quy định pháp luật gây ra sự bất đồng giữa các quốc gia EU như Chỉ thị vừa được bỏ phiếu. Một số người cho rằng Chỉ thị mới này sẽ “bóp chết Internet”, trong khi những người tán đồng lại khẳng định nó sẽ cứu sống sinh kế của các nghệ sỹ và hạn chế vai trò của các đại gia công nghệ Mỹ.