Cần quy định rõ để tránh khởi nghiệp “gặp khó” với Luật An ninh mạng
Góp ý dự thảo Luật An ninh mạng:

Cần quy định rõ để tránh khởi nghiệp “gặp khó” với Luật An ninh mạng

VietTimes -- Phần lớn các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ hiện nay chỉ cung cấp một ứng dụng, dịch vụ duy nhất nên việc tạm ngừng cung cấp ứng dụng, dịch vụ đó cũng cũng tương đương với việc tạm ngừng kinh doanh. Do đó, dự thảo Luật An ninh mạng cần quy định rõ về yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng, dừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ vì lý do ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

An ninh mạng: Tác động ra sao đến ngành kinh tế kỹ thuật số?

An ninh mạng: Tác động ra sao đến ngành kinh tế kỹ thuật số?

Việc ban hành một bộ luật về an ninh mạng là cần thiết, nhằm ngăn chặn các vấn đề về tội phạm mạng, tấn công mạng, khủng bố qua mạng, bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển của kinh tế Internet. Nhưng nếu không tính kỹ rất có thể sẽ thành rào cản đối với ngành kinh tế kỹ thuật số.
Tranh luận về Dự thảo Luật An ninh mạng: Trùng lắp với các quy định pháp luật hiện hành?

Tranh luận về Dự thảo Luật An ninh mạng: Trùng lắp với các quy định pháp luật hiện hành?

VietTimes -- Đại diện Ban soạn thảo khẳng định Dự thảo Luật An ninh mạng không trùng giẫm với các quy định hiện hành, có một số nội dung giao thoa nhưng hoàn toàn không xung đột, rằng Dự thảo tạo được sự liên kết giữa quy định pháp luật hiện hành để làm tốt hơn công tác quản lý (?).