Sự “ưu ái” mà Hà Nội dành cho Tập đoàn Lã Vọng nhìn từ dự án BT Ba La - Xuân Mai

Sự “ưu ái” mà Hà Nội dành cho Tập đoàn Lã Vọng nhìn từ dự án BT Ba La - Xuân Mai

VietTimes -- Sự ưu ái ở đây là việc UBND Tp. Hà Nội đã chỉ định không qua đấu giá tại nhiều dự án BT có liên quan tới CTCP Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng (thuộc Tập đoàn Lã Vọng) và các đơn vị thành viên trên địa bàn. Trong đó, dự án “cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai” được thực hiện theo hình thức BT có tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỷ đồng, là đáng lưu ý hơn cả.