Sự thật kinh hoàng về rác thải trên trái đất

Sự thật kinh hoàng về rác thải trên trái đất

VietTimes -- Đã bao giờ bạn tự hỏi con người  tiêu thụ bao nhiêu tài nguyên trên hành tinh này trong suốt cuộc đời ? Sự thật là con người đang tiêu thụ tài nguyên nhanh hơn bản thân trái đất có thể tái tạo và với tốc độ như thế này, cần ít nhất 4 hành tinh để đáp ứng nhu cầu của con người.