Bước đột phá để thay đổi thói quen, hành vi và cách thức ứng dụng CNTT
Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia:

Bước đột phá để thay đổi thói quen, hành vi và cách thức ứng dụng CNTT

VietTimes – Việc khởi động cổng dữ liệu quốc gia (https://data.gov.vn) là bước đột phá để thay đổi thói quen, hành vi và cách thức ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Đây là bước cơ bản để chuyển đổi từ điện tử hóa hoạt động của cơ quan nhà nước sang xây dựng nền tảng và kiến tạo phát triển xã hội.