PVN lại rút ruột bù lỗ cho hoá dầu

PVN lại rút ruột bù lỗ cho hoá dầu

Nếu đề xuất hạ thuế nhập khẩu cho các sản phẩm lọc hoá dầu như polypropylen, benzen, xylen và p-xylen được chấp nhận, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ phải “rút ruột” bù cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.