Lính thủy đánh bộ Indonesia dùng xe Nga để huấn luyện chiếm đảo

Lính thủy đánh bộ Indonesia dùng xe Nga để huấn luyện chiếm đảo

VietTimes --  Trong quá trình huấn luyện đổ bộ đánh chiếm đảo, Quân đoàn Lính thủy đánh bộ Indonesia đã sử dụng xe bộ binh chiến đấu BMP-3F của Nga. Lực lượng này cũng thực hiện các bài tập chiến thuật với nhiều loại phương tiện chiến đấu xuất xứ Nga, trong đó có bài tập khó phải sử dụng BMP-3 lên tàu từ trạng thái bơi biển.