Hai doanh nghiệp niêm yết của “bầu” Đức bị cấm margin

Hai doanh nghiệp niêm yết của “bầu” Đức bị cấm margin

VietTimes -- Theo văn bản số 945/TB-SGDHCM ngày 31/8/2016 vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HoSE) công bố, bộ đôi cổ phiếu có liên quan đến doanh nhân Đoàn Nguyên Đức là HAG và HNG đều đã bịt liệt vào danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Ngoài HAG và HNG, thông báo của HoSE còn “bêu” tên  LGL.