Ngày này năm xưa: Bản tin chiến sự cuối cùng của Đài Phát thanh Mátxcơva

Ngày này năm xưa: Bản tin chiến sự cuối cùng của Đài Phát thanh Mátxcơva

Viettimes -- Đúng vào ngày này cách đây 72 năm, Đài Phát thanh  Mátxcơva đã phát bản tin chiến sự cuối cùng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Giọng đọc của Levitan, đã trở nên quen thuộc với người dân xô viết, đã vang lên câu cuối cùng: “Việc tiếp nhận tù binh Đức trên tất cả các mặt trận đã hoàn tất”.