'Lúc này Trung Quốc sẽ không gây náo động Biển Đông'

'Lúc này Trung Quốc sẽ không gây náo động Biển Đông'

Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, cho rằng giàn khoan Hải Dương 981 Trung Quốc kéo tới Biển Đông chưa đe dọa chủ quyền Việt Nam. Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, Nguyên Giám đốc Học viện Hải quân, cho rằng hành động này có nguy cơ đe dọa thỏa thuận giữa hai nước về không tạo căng thẳng trên biển.