Duy Nhân & nước mắt truyền thông

Duy Nhân & nước mắt truyền thông

Đành rằng, “nghĩa tử là nghĩa tận”, lại với một người đoản mệnh, giàu lòng tự trọng như Duy Nhân (và người nhà của anh), nhưng dù vậy, cách truyền thông vừa qua khóc anh vẫn khiến người ta cảm thấy nhiệt tình ở mức thái quá.