VIB: Bên cạnh kết quả lợi nhuận kỷ lục…

VIB: Bên cạnh kết quả lợi nhuận kỷ lục…

VietTimes – Các chỉ tiêu tài chính của VIB đều cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng trong năm 2017. Ngân hàng cũng theo đó công bố mức lợi nhuận kỷ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn về các chỉ tiêu này, sự chênh lệch giữa dư nợ tín dụng và giá trị huy động là một điểm đáng bàn.