Đại gia Việt mê ngân hàng: Bả vinh hoa hay ngỗng đẻ trứng vàng?
Hiện trạng hệ thống ngân hàng, nhìn từ VNCB:

Đại gia Việt mê ngân hàng: Bả vinh hoa hay ngỗng đẻ trứng vàng? Analysis

VietTimes – TRUSTBank và rộng hơn là việc sở hữu một ngân hàng có “bả vinh hoa” gì, để người dày dạn thương trường như ông Phạm Công Danh phải “thiêu thân” đến vậy? Trên thực tế, chuyện ngân hàng và các doanh nghiệp “dây mơ rễ má”, thậm chí là có chung chủ không phải là hiếm trong hệ thống tài chính Việt Nam lâu nay.