Đòi lại vốn Nhà nước bị bán sai tại Cảng Quy Nhơn, thế kẹt của Khoáng sản Hợp Thành

Đòi lại vốn Nhà nước bị bán sai tại Cảng Quy Nhơn, thế kẹt của Khoáng sản Hợp Thành

VietTimes – Hôm qua, 17/9, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị xử lý cán bộ sai phạm, và “đòi” lại cổ phần nhà nước đã bị bán sai tại Cảng Quy Nhơn. Nhưng nếu xử lý cán bộ sai phạm giờ đã là việc dễ, thông thường tới thường xuyên, thì việc đòi lại vốn nhà nước đã bị bán sai, lại là cả một vấn đề lớn.