Hơn 300.000 học sinh, sinh viên Việt Nam được đào tạo kỹ năng số, sử dụng Internet an toàn

Hơn 300.000 học sinh, sinh viên Việt Nam được đào tạo kỹ năng số, sử dụng Internet an toàn

VietTimes – Vượt qua những khó khăn của đại dịch, hơn 300.000 học sinh, sinh viên tại 9 tỉnh thành được đào tạo về lập trình ngôn ngữ Scratch và Robotics, ứng dụng bo mạch Micro:bit, kiến thức kỹ năng số và sử dụng Internet an toàn từ dự án giáo dục miễn phí "Lập trình tương lai cùng Google".