HDBank báo lãi 2.211 tỷ đồng, nợ xấu dưới 1%

HDBank báo lãi 2.211 tỷ đồng, nợ xấu dưới 1%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank; Mã: HDB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2019. Với lợi nhuận trước thuế đạt 2.211 tỷ đồng, hiệu quả hoạt động và chất lượng tài sản của HDB tiếp tục ở mức cao so với toàn ngành.