Bài học của một người trở thành Giám đốc Điều hành ở tuổi 20 và kiếm được 77 triệu USD trong 10 năm qua

Bài học của một người trở thành Giám đốc Điều hành ở tuổi 20 và kiếm được 77 triệu USD trong 10 năm qua

VietTimes – Suhail Doshi là người sáng lập và cựu CEO của Mixpanel – một công ty phân tích dữ liệu đã kiếm được 77 triệu USD trong 10 năm. Trở thành một CEO không hề dễ dàng. Suhail đã tiết lộ những bài học đáng giá mà anh có được từ việc điều hành công ty.