Tàu ngầm Kilo thứ 5 sắp về Việt Nam

Tàu ngầm Kilo thứ 5 sắp về Việt Nam

Theo báo VPK đăng tải ngày 09.12. Chiếc tàu ngầm thứ năm thuộc dự án 636.1 trong số sáu tàu ngầm mà phía Hải quân Việt Nam đặt hàng nhà máy đóng tàu"Admiralty Shipyards" trong vài ngày tới sẽ lên đường về căn cứ Cam Ranh, Việt Nam.