Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều vi phạm, NHNN nói gì?

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều vi phạm, NHNN nói gì?

VietTimes -- Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra, nêu rõ nhiều khuyết điểm, vi phạm, NHNN đã có thông báo chính thức trên website, cam kết  nghiêm túc thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này với các giải pháp và lộ trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng.