Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất
Ban Quản lý Lăng:

Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất

VietTimes -- Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi hài Hồ Chủ tịch hiện được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng hoạt động an toàn, tin cậy; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và Khu Di tích K9.