Năm 2020: Hàn Quốc “khai tử” tiền mặt

Năm 2020: Hàn Quốc “khai tử” tiền mặt

VietTimes -- "Hãy trả lại tiền xu" là thông điệp được Ngân hàng trung ương ở Hàn Quốc đưa ra, nhằm tiến tới một “xã hội không tiền mặt”. Ngân hàng Hàn Quốc tuyên bố họ sẽ thiết lập những nỗ lực nhằm giảm sự lưu thông của tiền xu, loại tiền đang có mệnh giá cao nhất chưa đến 0,50 USD.