Trí tuệ nhân tạo và những vấn đề đặt ra với pháp luật và quyền con người

Trí tuệ nhân tạo và những vấn đề đặt ra với pháp luật và quyền con người

VietTimes – Ngày 28/5/2019, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAid), Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và những vấn đề đặt ra với pháp luật và quyền con người”. Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang hiện diện mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, trong đó có Việt Nam.
Bảo vệ và gia tăng các quyền con người, trong đó có quyền tự do biểu đạt trên Internet

Bảo vệ và gia tăng các quyền con người, trong đó có quyền tự do biểu đạt trên Internet

VietTimes -- Ngày 29/5/2018, Khoa Luật ĐHQG Hà Nội đã tổ chức hội thảo "Phạm vi và giới hạn của tự do Internet". Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Quốc hội đang thảo luận về dự thảo Luật An ninh mạng nên theo các đại biểu, chủ đề và các nội dung của hội thảo chắc chắn có nhiều mối liên quan.