Microsoft phổ biến ngôn ngữ lập trình cho trẻ khiếm thị

Microsoft phổ biến ngôn ngữ lập trình cho trẻ khiếm thị

Quay lại năm 2017, Microsoft đã tiết lộ Project Torino, một ngôn ngữ lập trình độc đáo, giúp dạy cho trẻ em khiếm thị những điều cơ bản về lập trình. Đó là một bước tiến lớn cho khả năng tiếp cận dành cho trẻ em khiếm thị nhưng nó cũng chỉ là một chương trình thử nghiệm giới hạn ở Vương quốc Anh. Giờ đây, dự án đó đang trở nên thực tế hơn một chút với chương trình Code Jumper.